Prijenos vrijednosti

Javna objava podataka o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama.

Jadran-Galenski laboratorij d.d. podržava zakone i propise koji promiču transparentnost u odnosima između zdravstvenih tvrtki, zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija povezanu s prijenosom vrijednosti, slijedeći zahtjeve za transparentnošću iz Kodeksa ponašanja Europske udruge proizvođača generičkih lijekova (EGA) u interakciji sa zdravstvenom zajednicom.

Počevši od 30. lipnja 2018. godine, podaci o profesionalnoj suradnji između tvrtke Jadran-Galenski laboratorij d.d. i zdravstvenih radnika/zdravstvenih organizacija dostupni su na našoj internetskoj stranici www.jgl.hr.

Podaci o prijenosima vrijednosti objavljeni su sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, pojedinačno za zdravstvene radnike koji su dali svoj pristanak objavi podataka te u zbirnom obliku za ostale zdravstvene radnike.

JGL izvještaj o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u 2018. godini

JGL izvještaj o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u 2019. godini

JGL izvještaj o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u 2020. godini

Metodologija izvještavanja o izvršenim prijenosima vrijednosti

Opisuje metode koje su korištene prilikom pripremanja objave informacija i kategoriziranja prijenosa vrijednosti.

Definicije

 1. Što je Kodeks ponašanja Europske udruge proizvođača generičkih lijekova (EGA) o objavljivanju podataka?
  Kodeks ponašanja Europske udruge proizvođača generičkih lijekova (EGA) skup je propisa koji obvezuje sve proizvođače lijekova koji su članovi EGA-e na objavu podataka o plaćanjima i drugim prijenosima vrijednosti koje izvrše u korist zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija.
 2. Tko su primatelji prijenosa vrijednosti?
  Primatelji prijenosa vrijednosti su zdravstveni radnici i zdravstvene organizacije. Zdravstveni djelatnik svaka je fizička osoba koja je liječnik, član medicinske, stomatološke, ljekarničke ili sestrinske struke ili druge osobe koje u sklopu obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti mogu propisivati, kupovati, nabavljati, preporučivati ili davati lijekove.
  Kako bi se izbjegle nedoumice, definicija zdravstvenog djelatnika uključuje:
  (i) svakog službenika ili zaposlenika vladine agencije ili druge privatne ili javne ustanove koji može propisivati, izdavati, kupovati ili davati lijekove i (ili) svakog zaposlenika proizvođača lijekova koji je primarno zaposlen kao aktivni zdravstveni djelatnik, no isključuje (x) sve ostale zaposlenike proizvođača lijekova i (y) veletrgovca ili distributera lijekova.
  Zdravstvena organizacija svako je tijelo (i) koje je zdravstvena, medicinska ili znanstvena udruga ili ustanova (bez obzira na pravni ili organizacijski oblik) kao što su bolnice, klinike, zaklade, sveučilišta ili druga obrazovna institucija ili akademsko društvo ili (i) putem kojeg jedan ili više zdravstvenih djelatnika pružaju usluge zdravstvene zaštite.
  Kako bi se izbjegle nedoumice, veletrgovci, distributeri i slični trgovački posrednici ne smatraju se zdravstvenim ustanovama.
 3. Koje se vrste prijenosa vrijednosti objavljuju?
  Podaci o prijenosima vrijednosti odnose se na aktivnosti vezane uz lijekove koji se izdaju na recept. Podaci o prijenosima vrijednosti sadržavat će informacije o plaćanjima u novcu i prijenosima vrijednosti u naturi (primjerice, stvari, prava ili druge koristi) zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama u različite svrhe, primjerice radi omogućivanja sudjelovanja zdravstvenih radnika na stručnim skupovima i sastancima, plaćanja naknade za održana predavanja te naknade za sudjelovanje u radu savjetodavnih tijela. Podaci o prijenosu vrijednosti sadržavat će informacije o svim prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama, bez obzira na to je li Jadran-Galenski laboratorij d.d. te prijenose obavio neposredno ili posredno, koristeći se uslugama trećih osoba, primjerice putničkih agencija. Predmet objave prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih radnika bit će: troškovi kotizacije za sudjelovanje na stručnim skupovima, troškovi puta i smještaja povezani uz sudjelovanje na stručnim skupovima, naknade za obavljene usluge isplaćene temeljem ugovora, kao npr. naknade za predavanja i vođenje skupova, savjetovanje, sudjelovanje u radu savjetodavnih odbora. Predmet objave prijenosa vrijednosti u korist zdravstvenih organizacija bit će: podaci o donacijama, troškovi koji nastanu u vezi održavanja stručnih skupova, a koji su uplaćeni izravno ili neizravno (preko pravnih osoba koje sudjeluju u organizaciji skupa) zdravstvenim organizacijama uključujući troškove kotizacije, putovanja i smještaja, naknada za usluge, sponzorstva.
 4. Na koji način Jadran-Galenski laboratorij d.d. utvrđuje datum prijenosa vrijednosti?
  U pravilu, datumom prijenosa vrijednosti za potrebe objavljivanja smatrat će se datum kad je Jadran-Galenski laboratorij d.d. izvršio plaćanje zdravstvenom radniku i zdravstvenoj organizaciji, a ne datum kad su zdravstveni radnik i zdravstvena organizacija obavili uslugu.
 5. Na koji način se objavljuju prijenosi vrijednosti?
  Pojedinačno objavljivanje Pojedinačno se objavljuju podaci o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika koji su prilikom potpisivanja ugovora o suradnji dali svoju suglasnost za objavu svojih podataka. Takva suglasnost je dobrovoljna i može biti povučena u bilo kojem trenutku pisanim povlačenjem pristanka. Nakon povlačenja pristanka, Jadran-Galenski laboratorij d.d. će ukloniti podatke sa svoje web stranice u najkraćem objektivno mogućem roku. U svim slučajevima povlačenja suglasnosti za objavu, podaci o prijenosu vrijednosti bit će objavljeni zbirno, bez otkrivanja podatka o identitetu primatelja. Jadran-Galenski laboratorij d.d. nastoji pribaviti suglasnost svih zdravstvenih radnika s kojima surađuje, prihvaćajući činjenicu da je takva suglasnost dobrovoljna i da može biti povučena u svako doba. Jadran-Galenski laboratorij d.d.  vjeruje da je važno osigurati transparentnost u odnosima sa zdravstvenim radnicima pa će ustrajati u nastojanjima da od svih partnera pribavi suglasnost za cjelovitu objavu. U slučajevima kad se suglasnost neće moći pribaviti, konkretni podaci o prijenosima vrijednosti objavit će se zbirno, bez otkrivanja podatka o identitetu primatelja. Također, pojedinačno se objavljuju podaci o prijenosima zdravstvenim organizacijama. Zbirno objavljivanje Zbirno se objavljuju podaci o prijenosu vrijednosti u korist zdravstvenih radnika koji prilikom potpisivanja ugovora o suradnji nisu dali svoju suglasnost za objavu svojih podataka. Pod zbirnom objavom podrazumijeva se objava putem koje će biti omogućen uvid, za svaki oblik suradnje, kao: ukupni broj primatelja, u apsolutnom iznosu i izraženo u postotku u odnosu na sve primatelje i ukupni iznos prenesene vrijednosti izvršene odnosnim primateljima. Financijski iznosi prikazani u objavi su neto vrijednosti, ukupno za cijelu kalendarsku godinu, izražene u valuti Hrvatska kuna (kn).
 6. Koji je rok objave podataka?
  Jadran-Galenski laboratorij d.d. će jedanput na godinu objavljivati podatke o prijenosu vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Svi podaci o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama prikupljeni tijekom jedne kalendarske godine objavit će se najkasnije do 30. lipnja iduće kalendarske godine. Prvi podaci u Republici Hrvatskoj bit će objavljeni do 30. lipnja 2018. godine, a odnosit će se na prijenose vrijednosti izvršene tijekom 2017. godine. Ti će podaci biti javno dostupni tri godine, računajući od datuma prve objave. Jadran-Galenski laboratorij d.d. će osobne podatke čuvati najmanje pet godina računajući od isteka pojedinačnog izvještajnog razdoblja odnosno onoliko dugo koliko to nalažu važeći zakoni.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Zaštiti privatnosti i osobnih podataka.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.

Jeste li zdravstveni djelatnik?

Da bi prilagodili rezultate pretrage, molimo odgovorite jeste li zdravstveni djelatnik?

Pristupanjem stranici preuzimate odgovornost na sve poduzete radnje i dostavljene podatke. Svaka zlouporaba ove stranice podliježe odgovornosti.